Система методичної роботи закладу

- Методичний кабінет;

- Методична рада;

Методичний кабінет навчального закладу функціонує відповідно до вимог чинного законодавства про освіту, методичних розробок та матеріалів з питань організації навчально-виховного процесу у закладі. Оформлені постійно діючі стенди «Атестація педагогів», «Методична робота»; портфоліо педагогів навчального закладу.

Аналіз методичної роботи

за 2019-2020 навчальний рік

У 2019-2020 навчальному році відповідно до річного плану роботи закладу та основних документів про організацію роботи з педагогічними кадрами, з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня педагогів закладу, їх готовності до інноваційної діяльності, колектив проводив роботу над єдиною науково-методичною проблемою: «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору» (із терміном реалізації 5 років). Опрацювання педагогічної проблеми передбачала освоєння нових навчальних програм, запровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та передового педагогічного досвіду, перевірку його ефективності.

Методична робота у 2019-2020 н.р. була побудована на основі діагностування педагогічних працівників та індивідуальної методичної роботи. Педагоги закладу віддавали перевагу таким формам роботи: методичні об’єднання, семінари-практикуми, вебінари, майстер-класи, тренінги, самоосвіті, перегляду освітніх серіалів, індивідуальній роботі з боку методичної служби.

Інформаційно-методична робота закладу сприяла удосконаленню навчально-виховного процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню нових форм і методів діяльності для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та розвитку їх творчого потенціалу.

Організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками позашкільного закладу є методичний кабінет, де створені умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх науково-методичною літературою. Методистом надавалася практична допомога керівникам гуртків для проведення занять та масових заходів. В кабінеті зібрано інформаційно-методичну літературу, створено каталог інформаційних та періодичних видань, методичних матеріалів, фото-відео продукції. Зібрано інформацію та проведено координаційну роботу всіх гуртків Будинку дитячої творчості. У 2019-2020 н.р. керівники гуртків поповнили методичну базу: конспектами занять (Огороднікова І.А., Вінцевич А.В., Білецька Г.М., Воїнська А.Ю., Єфімова О.С., Бахмаєр А.М., Душин В.В.), сценаріями заходів (Огороднікова І.А.; Вінцевич А.В.; Білецька Г.М.), родинних свят (Єфімова О.С., Бахмаєр А.М.) та майстер-класів (Воїнська А.Ю.), фото- й відео-презентаціями майстер-класів та власних розробок з поетапним виконанням (Воїнська А.Ю.,Єфімова О.С., Огороднікова І.А., Душин В.В, Вінцевич А.В.).

Методичний кабінет позашкільного закладу функціонує відповідно до вимог чинного законодавства про освіту, методичних розробок та матеріалів з питань організації навчально-виховного процесу. Оформлені постійно діючі стенди «Атестація педагогів», «Методична робота», куточок з портфоліо педагогів закладу освіти.

За звітній період проведені 4 засідання методичної ради, оформлені відповідні документи та протоколи. У 2019-2020 н.р. на засіданнях методичного об’єднання керівники гуртків розглядали питання розвитку педагогічної компетентності керівника гуртків, його іміджу. Використання методу портфоліо у навчальній та методичній роботі, як засіб самореалізації та самоконтролю розвитку компетентної особистості. Одним з найголовніших питань методичних об’єднань – стали нетрадиційні форми та методи навчально-виховної роботи з вихованцями, а також удосконалення системи пошуку й розвитку обдарованих дітей в закладі позашкільної освіти.

У ході засідань опрацьовані методично-інструктивні матеріали та рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, проаналізована участь у виставках, змаганнях, проведений обмін з досвіду роботи, вражень з участі у семінарах та навчанні.

Для виконання рішень методичної ради у закладі створено та функціонує «Школа молодого педагога». Діяльність школи молодого педагога відбувається згідно річного плану роботи. Протягом 2019-2020 навчального року відбулось 4 засідання «Школи молодого педагога», зміст яких відображено в протоколах та відповідних матеріалах.

Для оптимізації та підвищення професійної майстерності педагогів на засіданнях методичного об’єднання керівників гуртків впроваджувалися нетрадиційні форми роботи: аукціони методичних ідей, тренінги, круглі столи, презентації ідей. Педагоги вивчали психолого-педагогічні прийоми створення ситуації успіху; залежність творчої активності вихованців від вибору моделей, методів та технологій; потребу у здоровому способі життя, як ознаки компетентної особистості; проводився аналіз результативності участі у конкурсах, акціях, виставках, масових заходах, фестивалях.

Керівники гуртків працювали за програмами та календарно-тематичним плануванням, що були розглянуті на засіданнях методичного об’єднання та затверджені адміністрацією закладу. Педагоги чітко дотримувалися виконання розкладу, працюючи в тісній взаємодії з адміністрацією закладу, методистом, батьками.

З метою обміну досвідом та ознайомлення з роботою керівників гуртків закладу, для педагогів та дітей проводяться семінари, майстер - класи та відкриті заняття, які сприяли зростанню творчого потенціалу дітей, їх професійному самовизначенню, формуванню стійкої життєвої компетенції. Для керівників гуртків були проведені практичні семінари та тренінги, а саме:

1. Семінар «Формування потреби вихованців в саморозвитку та самовдосконаленні через упровадження інноваційних освітніх технологій» (17 вересня 2019).

2. Семінар «Портфоліо в позашкільному навчальному закладі» (05 листопада 2019 року).

3. Психологічний тренінг для педагогів. «Професійна компетентність керівника гуртка як одна з умов його успішної професійної діяльності» (04 лютого 2020 року).

4. Семінар-тренінг «Консультативна взаємодія педагога у професійному та особистісному спілкуванні» (5 березня 2020 року).

Для підвищення професійної майстерності педагогів та втілення в роботу інноваційних технологій керівниками гуртків було проведене взаємовідвідування гурткових занять:

1. Тема: «Технологія обробки фанери, випилювання лобзиком», 26 листопада 2019 року - Душин Віктор Володимирович;

2. Тема: «Класичний танець. Екзерсис біля палиці та на середині залу», 12 грудня 2019 року - Бахмаєр Альона Миколаївна;

3. Тема: «Початок роботи над м’якою іграшкою «Заєць», 19 лютого 2020 року - Воїнська Анастасія Юріївна;

4. Тема: «Сувенір до Великодня», 10 березня 2020 року - Огороднікова Ірина Анатоліївна.

Обов’язковим видом роботи з обміну досвідом між педагогами Будинку дитячої творчості є проведення ними відкритих заходів, родинних свят та майстер-класів:

1. Звітний концерт хореографічного колективу «Аура» на присвоєння звання «Зразковий», 16 листопада 2019 року – Бахмаєр Альона Миколаївна;

2. Майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас з дерева, 20 грудня 2019 року – Душин Віктор Володимирович;

3. Родинний майстер-клас по виготовленню Валентинок, 11лютого 2020 року – Бадяк Наталя Вяталіївна;

4. Свято до Дня Св. Валентина «Сто компліментів», 14 лютого 2020року – Огороднікова Ірина Анатоліївна;

5. Майстер-клас з виготовлення тюльпанів з гофропаперу, 02 березня 2020 року – Воїнська Анастасія Юріївна.

Участь педагогів закладу у семінарах та конференціях різних рівнів:
Хто приймав участь Дата Назва семінару
1. Дрьомова Інна Андріївна 25 вересня 2019 Всеукраїнський форум позашкільної освіти
2. Дрьомова Інна Андріївна 11 грудня 2019 Обласний семінар директорів позашкільних навчальних закладів «Розбудова внутрішньої системи якості освіти у закладі позашкільної освіти»
3. Процун Інна Володимирівна 12-13 вересня 2019 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності»
4. Процун Інна Володимирівна 16-17 жовтня 2019 Обласний семінар-практикум для керівників закладів позашкільної освіти «Сучасна концепція позашкільної освіти в умовах децентралізації: виклики та інноваційні підходи діяльності»
5. Огороднікова Ірина Анатоліївна 05 листопада 2019 Обласний семінар-практикум «Підвищення педагогічної майстерності педагога-організатора (культорганізатора) як важлива умова забезпечення ефективності функціонування виховної системи освітнього закладу»
6. Бахмаєр Альона Миколаївна 19 лютого 2020 Обласний семінар-практикум для керівників хореографічних колективів закладів загальної середньої, позашкільної освіти «Система навчального процесу в освітній галузі: тенденції розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі»

Для організації та планомірного здійснення атестації педагогічних працівників закладу видано наказ КЗ «Чаплинський селищний будинок творчості дітей та юнацтва» Чаплинської селищної ради від 16 вересня 2019 року № 63«Про проведення атестації педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році».

Протягом звітного періоду відбувалися чотири засідання атестаційної комісії, де заслухувалися питання щодо вивчення роботи педагогів, які атестуються, а саме: відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників у 2019-2020 н. р. мали пройти атестацію такі педагоги, як Білецька Галина Миронівна – керівник декоративно-прикладних гуртків (основний працівник) та Добровольська Надія Євгенівна – керівник туристсько-краєзнавчих гуртків (сумісник) на посаді курівника гуртків. Але у зв’язку з карантином педагоги не пройшли курси підвищення кваліфікації, тому педагоги були атестовані з умовою проходження курсової перепідготовки до кінця 2020 року.

Результативність методичної роботи педагогів підтверджена активною участю і перемогами в обласних і Всеукраїнських конкурсах, виставках дитячої творчості: «Моя Батьківщина – Україна», «Українська революція, 100 років надії і боротьби»,«Альтернативна ялинка», «Дотик янгола», «Космічні фантазії», «Пригоди веселого кота», «Сміється писанка в усій її красі», «Мій чотирилапий друг», «Знай і люби свій край», «Початкове технічне моделювання», «Таврійський барвограй», «Скадовськ збирає друзів», «Зимова казка», «Подорожуємо, пізнаємо, відкриваємо», «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!», «Щаслива дитина – квітуча країна» та ін.

Керівниками гуртків та методистом ведеться документація щодо «Успішності вихованців гуртків»:

- таблиця «Участь вихованців у конкурсах, змаганнях, та заходах»;

- папка з де зберігаються заявки, паспорти, квитанції участі у конкурсах;

- папка зі скан-копіями грамот та дипломів вихованців.

Новизною в роботі педагогів та вихованців у 2019-2020 н.р. стало навчання за допомогою дистанційних технологій, оскільки заклади освіти у другому півріччі були змушені працювати дистанційно, у зв’язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CORVID-19, спричиненої корона вірусом SARSCoV-2 (зі змінами, внесеними 16 та 25 березня 2020 року) заклад перейшов на дистанційну роботу. Всі педагогічні працівники закладу вели щоденники роботи на період карантину згідно складених і затверджених планів роботи та звітували про проведену роботу за період дистанційного навчання в умовах карантину.

Під час карантину педагоги займалися самоосвітою, методичною діяльністю. Керівники гуртків підвищували ІТ- компетентність та свою обізнаність стосовно особливостей організації навчання за допомогою дистанційних технологій, освоювали освітні платформи, переглядали освітні серіали на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності «Дія» з проходженням сертифікації (Процун І.В., Огороднікова І.А., Воїнська А.Ю., Єфімова О.С.). Всі педагогічні працівники приймали участь у он-лайн вебінарах, семінарах та конференціях, проводили роботу з підготовки до різноманітних майстер-класів, оформлення стендів у власних кабінетах та виготовлення сувенірної продукції на виставку-продаж. Оскільки, основною роботою керівників гуртків є навчально-виховна робота з вихованцями, то незважаючи на новий вид роботи, а саме дистанційне навчання, наші педагоги оволоділи цим видом діяльності і провели великий об’єм роботи.

Підтвердженням проведення і результативності дистанційної роботи нашого закладу в умовах навчання під час карантину є дописи, публікації, пости в соціальних мережах, на власному сайті з результатами роботи дітей та педагогів (малюнки, тексти, власноруч виконані роботи, відео, селфі, участь гуртківців у он-лайн конкурсах тощо), а також публікації на освітніх платформах розробок занять, майстер-класів, сценаріїв та відео-занять.

Організація методичної роботи

у КЗ «Чаплинський селищний будинок творчості дітей та юнацтва» Чаплинської селищної ради

в 2020-2021 навчальному році

Мета: підготовка керівника гуртка як конкурентоспроможного фахівця у сучасних умовах роботи позашкільного закладу освіти шляхом визначення ролі і місця інтерактивних технологій у формуванні життєвої компетентності особистості. Удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності; організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в освітній процес.

Пріоритетні завдання методичної роботи:

1. Організація науково-методичної роботи як цілісної системи взаємопов’язаних дій для забезпечення:

-поінформованості педагогів щодо наукових досліджень і передового педагогічного досвіду;

- ознайомлення з методами навчально-виховної роботи;

- надання допомоги в удосконаленні професійної майстерності;

2. Вибір змісту і форм методичної роботи забезпечується:

- аналізом стану навчально-виховного процесу та результатів окремих напрямків діяльності закладу;

- урахуванням умов та специфіки функціонування закладу, особливостей навчального року;

- урахування якісного складу педкадрів, їх запитів та інтересів.

3. Забезпечення ефективного методичного супроводу діяльності гуртків з метою:

- підвищення професійного рівня керівників гуртків;
- сприяння формуванню у керівників гуртків критичного підходу до аналізу власних занять гуртків та створення авторських навчальних програм, посібників, друку власних доробок у фахових періодичних виданнях, залучення до інноваційної діяльності.;
- формування стійкої творчої активності і продуктивності керівників гуртків щодо участі та якості робіт вихованців у обласних та Всеукраїнських конкурсах з метою підвищення престижузакладу.

4. Вчасне та систематичне ознайомлення керівників гуртків з умовами проведення очних та заочних етапів обласних та Всеукраїнських конкурсів, акцій, виставок.

5. Реалізація системи роботи закладу по пошуку і підтримці обдарованих вихованців.

6. Спрямування керівників гуртків на висвітлення діяльності гуртків на сторінках місцевої газети, сайті Будинку дитячої творчості, друк власних доробок у фахових виданнях.

7. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи кращих керівників гуртків;

8. Створення бази даних рівня методичної підготовки педагогів закладу та обдарованих вихованців.

Нормативно-законодавчі документи, що використовуються методичною службою:

- Конституція України;

- Закони України «Про освіту», , «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування»;

- Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності;

- Типове Положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами ідоповненнями відповідно до наказу МОН України №1473 від 20.12.11 року

- Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685;

- Інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ.

Форми методичної роботи

Індивідуальні форми методичної роботи:

- наставництво;

- індивідуальні консультації;

- самоосвіта, реалізація науково-методичної проблемної проблеми;

- творчі звіти педагогів, презентації тощо.

Групові форми методичної роботи:

-методичні об’єднання;

- творчі динамічні групи;

-семінари-тренінги, семінари-практикуми;

- школа молодого педагога

-школа професійного зростання;

-майстер-класи;

Модель організації методичної роботи

Загальний модуль( всі групи педагогів закладу)

- Індивідуальні та групові консультації

- Самоосвіта, реалізація науково-методичної проблеми

- Творчі звіти керівників гуртків

Становлення педагогічного працівника(молоді педагоги – спеціалісти)

- Школа молодого педагога

- Наставництво

Творче зростання педагогічного працівника(малодосвідчені педагоги)

- Семінари

- Творчі динамічні групи

- Школа професійного зростання

Професійна майстерність педагогічного працівника(досвідчені педагоги)

- Майстер-клас

- Творчі динамічні групи

- Семінари-практикуми

У 2020-2021 навчальному році комунальний заклад «Чаплинський селищний будинок творчості дітей та юнацтва» Чаплинської селищної ради продовжить роботу над науково-методичною проблемою: «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору».

Дана проблема потребує певних термінів та шляхів розв’язання. Саме тому її вивчення розраховано на 5 років (2018-2023 р.).Опрацюваннянауково-методичної проблеми має привести до:

- освоєння нових навчальних програм;

- створення авторських програм;

- впровадження оригінальних методик викладання.

Реалізація науково-методичної проблеми у 2020-2021 н.р. перебуває на практично-діяльнісному етапі.

Мета:

- сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, що реалізують;

- розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми;

- вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної компетентності педагога, її сутності, змісту;

- теоретично дослідити проблему шляхом проведення засідань педрад, семінарів, методичних рад, індивідуальних консультацій, самоосвіти.

Основні завдання:

- мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу реалізації НМП;

- створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника;

- реалізація в практичній діяльності Будинку дитячої творчості концептуальних основ та принципів розвитку системи освіти.

Прогнозовані результати:

- здійснення аналізу раніше досягнутих результатів з проблеми;

- аналіз банку педагогічних технологій використаних і можливих для застосування в процесі реалізації проблеми;

- визначення рівня роботи в реалізації проблеми (дієва самоосвітня робота);

- спрямування всіх методичних структур над єдиною НМП;

- накопичення теоретичного матеріалу з теми.

План реалізації науково-методичної проблеми

Зміст роботи Форми і методи роботи Термін, відповідальні
1. Організація дієвої самоосвітньої діяльності педагогів з вивчення проблемної теми Круглий стіл Члени методичної ради
2. Дослідження психолого-педагогічного клімату у колективі Психолого-педагогічний семінар Листопад, методист
3. Ефективність навчально-виховного процесу в закладі моніторинг Січень, адміністрація закладу
4. Залучення батьків до спілкування через ІК-технології Сайт Будинку дитячої творчості, блоги керівників гуртків Педагогічний колектив
5. Соціалізація вихованців гуртків Нарада при директорі Лютий-березень, культорганізатор, заступник з НВР
6. Виявлення рівня творчої спрямованості, орієнтації особистості в сучасному інформаційному просторі Педагогічна рада Квітень-травень, адміністрація закладу
7. Технологія креативного мислення Круглий стіл Червень, керівники МО

Протягом навчального року з вивчення проблеми закладу буде продовжено низку методичних заходів, серед яких:

- удосконалення, поглиблення системи виховної роботи та створення належних умов для розвитку творчих здібностей та обдарувань здобувачів позашкільної освіти, задоволення їхніх інтересів, більшого залучення школярів селища до занять у гуртках Будинку дитячої творчості;

- участь педагогічних працівників в конкурсах педагогічної майстерності;

- збільшити охоплення дітей пільгових категорій, дітей девіантної поведінки;

- здійснення моніторингу та аналізу стану функціонування та розвитку мережі гуртків;

- співпраця з навчальними закладами освіти, ЗМІ, батьками вихованців, громадськими організаціями;

- виявлення, розвиток та підтримка обдарованої молоді;

- удосконалення організаційно-методичного супроводу спільної діяльності педагогічної, батьківської і учнівської громадськості у підвищенні результативності виховної роботи;

- удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та якісне оволодіння змістом нових навчальних програм;

- забезпечення професійного росту педагогів.

Діяльність методичної служби в позашкільному навчальному закладі сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню нових форм і методів діяльності, підвищенню майстерності та кваліфікації педагогічних кадрів, розвитку творчого потенціалу сучасного педагога-позашкільника, вдосконалення його методичної культури.

Система методичної служби

Методична служба КЗ «Чаплинський селищний будинок творчості дітей та юнацтва» – це об’єднання спеціалістів, які займаються методичною діяльністю: заступник директора з навчально-виховної діяльності, методист, керівники гуртків.

Діяльність методичної служби в закладі позашкільної освіти сприяє вдосконаленню освітнього процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню нових форм і методів діяльності, підвищенню майстерності та кваліфікації педагогічних кадрів, розвитку творчого потенціалу сучасного педагога-позашкільника, вдосконалення його методичної культури. Керівники гуртків переймаються питаннями оволодіння освітніми передовими технологіями.

Інформаційно-методична робота закладу сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню нових форм і методів діяльності для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та розвитку їх творчого потенціалу.

Система методичної роботи закладу:

- методична рада;

- методичний кабінет;

- методист.

Методичний кабінет навчального закладу функціонує відповідно до вимог чинного законодавства про освіту, методичних розробок та матеріалів з питань організації навчально-виховного процесу у закладі. Оформлені постійно діючі стенди «Інформаційний вісник», «На допомогу керівникам гуртків», «Куточок атестації»; портфоліо педагогів навчального закладу.

На виконання рішень методичної ради у навчальному закладі створена та функціонує «Школа молодого педагога».

Мета школи молодого педагога:

- ознайомлення молодих та новоприйнятих педагогів із засадами позашкільної роботи;

- допомога педагогу у розв’язанні конкретних проблем щодо планування та методики викладання;

- ознайомлення із сучасними методиками та технологіями навчання, особливостями роботи з документацією ПНЗ.

Основні напрямки діяльності:

- здійснення заходів щодо поглиблення педагогічних знань, методики викладання, вивчення нормативних та інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України;

- поповнення знань із методики, аналіз програмних документів із питань виховної роботи, формування у молодих педагогів посадових умінь і навичок;

- поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмету та методики його викладання;

- науково-методична робота з вивчення, узагальнення перспективного педагогічного досвіду, визначення шляхів творчого його використання.

Основні форми роботи:

- бесіди, індивідуальні консультації, круглі столи, дебати, відвідування занять, які проводять керівники школи та досвідчені педагоги, моделювання занять, виготовлення зразків дидактичних матеріалів, виставки, тощо.

Наставництво:

- бесіди, обмін думками, спільне моделювання занять, консультування,відвідування занять молодих педагогів тощо.

Для оптимізації та підвищення професійної майстерності педагогічних працівників впроваджуються нетрадиційні форми роботи: аукціони методичних ідей, тренінги, круглі столи, презентації ідей. Педагоги вивчають психолого-педагогічні прийоми створення ситуації успіху; залежність творчої активності вихованців від вибору моделей, методів та технологій; потребу у здоровому способі життя як ознака компетентної особистості; розглядають інтерактивні технології на заняттях гуртків; аналізують результативність участі у конкурсах, виставках, фестивалях.

Організація методичного супроводу освітнього процесу

Зміст роботи Термін Відповідальні Контроль
1. Проведення інструктивно-методичних нарад при директорові За окремим графіком Директор Протоколи
2. Проведення індивідуальних консультація з керівниками гуртків Протягом року Заступник директора, методист
3. Організація підвищення кваліфікації педагогів, професійної перепідготовки Протягом року Заступник директора, методист Перспективний план
4. Планування етапів роботи над єдиною науково-методичною темою Серпень Директор Наказ
5. Забезпечення роботи методичної ради Протягом року Директор Протоколи
6. Забезпечення роботи творчих груп педагогів. Планування роботи. Протягом року Заступник директора Протоколи
7. Організація та супровід самоосвітньої діяльності педагогів Протягом року Директор Інформація
8. Методичний супровід підготовки матеріалів науково-методичних розробок керівників гуртків Протягом року Заступник директора, методист Наказ
9. Методичний супровід підготовки матеріалів для участі у фахових конкурсах Протягом року Директор Наказ
10. Участь педагогів у конкурсах фахової майстерності Протягом року Директор Наказ
11. Методичний супровід підготовки публікацій педагогів у фахових виданнях Протягом року Заступник директора, методист Наказ
12. Створення методичних рекомендацій для вихованців, батьків, керівників гуртків з питання підвищення мотивації до навчання та творчої діяльності Протягом року Заступник директора, методист Методичні рекомендації
13. Забезпечення реалізації плану роботи щодо підвищення рівня володіння ІКТ педагогами Протягом року Методист Інформація
14. Відвідування занять гуртків з надання адресної методичної допомоги щодо реалізації діяльнісного підходу до організації освітнього процесу Протягом року Директор, заступник директора, методист Інформація
15. Методичний супровід атестації педагогічних працівників Протягом атестації Директор, заступник директора Аналіз відвідування
16. Робота над інформаційним ресурсом з досвіду роботи керівників гуртків над науково-методичною темою Протягом року Методист Веб-сайт
17. Організація роботи з молодими педагогами За окремим планом Заступник директора Протоколи
18. Організація та проведення циклу майстер-класів За окремим планом Заступник директора Матеріали майстер-класів
19. Організація та проведення Тижня професійної майстерності медпрацівників, які атестуються у 2020-2021н.р. Січень Директор Наказ
20. Організація взаємовідвідування занять керівниками гуртків За окремим планом Заступник директора Інформація
21. Проведення моніторингових досліджень «Рівень професійної компетентності педагогів КЗ «Чаплинський селищний будинок творчості дітей та юнацтва» Квітень-червень Директор, методист Інформація
22. Методичний супровід підготовки навчальних програм педагогами Протягом року Заступник директора, методист Інформація
23. Участь у роботі міських, обласних семінарів фахової майстерності Протягом року Педагоги
26. Поповнення банку навчально-методичної документації Протягом року Заступник директора, методист
27. Організація творчих звітів: - педагогами, що атестуються. - керівниками гуртків; Березень. Травень-червень Директор Наказ
28. Участь у постійно діючих семінарах керівних кадрів закладів освіти Протягом року Директор, заступник директора
29. Участь у постійно діючих семінарах культорганізаторів. Протягом року Культорганізатори

Циклограма методичної роботи

№ з/п Заходи Навчальні місяці
VIII IX X XI XII I II III IV V VI
1. Засідання педагогічної ради + + + +
2. Засідання методичної ради + + + +
3. Інструктивно-методичні наради при директорові Щовівторка о 10.00
4. Засідання методичного об’єднання керівників гуртків Щомісячно, третій четверг о 10.00
5. Творчі групи керівників гуртків різних напрямів діяльності закладу + + + +
6. Робота тарифікаційної комісії + + +
7. Робота атестаційної комісії + + + + + + +
8. Проведення майстер-класів + + + + + + +
9. Моніторингові дослідження стану позашкільної освіти + + + +
10. Участь у фахових конкурсах, у конкурсах педагогічної майстерності «Перлина натхнення», «Джерело творчості» + + + + +

Організація освітнього процесу

Зміст роботи Термін Відповідальні Контроль
1. Забезпечення організації освітнього процесу у 2012/2021 навчальному році Вересень Директор Наказ
2. Складання плану заходів щодо організованого початку навчального року Вересень Директор Наказ
3. Організація роботи щодо формування контингенту вихованців відповідно до мережі гуртків Вересень Директор Наказ
4. Затвердження робочих навчальних програм керівників гуртків: - на I-е півріччя; - на II-е півріччя. Вересень Січень Директор
5. Комплектування груп гуртків До 15.09.2020 Заступник директора, керівники гуртків Наказ
6. Складання планів роботи органів батьківського самоврядування До 01.10.2020 Директор Плани
7. Проведення організаційно-просвітницької роботи з батьківською громадськістю Протягом року Директор Інформація
8. Ведення рейтингової оцінки діяльності гуртків Протягом року Заступник директора, методист Наказ
9. Складання та постійне оновлення банків даних: - вихованців Будинку дитячої творчості; - вихованців з числа дітей пільгових категорій. До 01.10.2020 Заступник директора, практичний психолог Інформація, соціальний паспорт
10. Контроль за відвідуванням вихованцями навчальних занять Постійно Директор, заступник директора, методист Наказ
11. Контроль за наповнюваністю гуртків Постійно Директор, заступник директора Наказ
12. Моніторинг дотримання керівниками гуртків Інструкції з ведення ділової документації Щомісячно Директор, заступник директора Інформація, наказ (січень, червень)
13. Аналіз стану відвідування вихованцями гуртків Жовтень, лютий, травень Директор, заступник директора, методист Наказ
14. Підготовка творчих звітів керівників гуртків Травень, червень Заступник директора Веб-сайт
15. Аналіз виконання навчальних програм за навчальний рік Червень Заступник директора Наказ
16. Моніторинг ефективності роботи гуртків Травень-червень Директор, заступник директора Наказ
17. Аналіз якості освітнього процесу за 2019-2020 навчальний рік Червень Директор, заступник директора Наказ
18. Організація оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2020 року. Червень Методист Наказ
19. Формування проектів: -Навчального плану закладу на 2020-2021 навчальний рік; - Плану роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік. Травень Червень Заступник директора Директор Плани роботи

Реалізація завдань методичної роботи

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1 Підготовка закладу до 2020-2021 начального року. Про стан комплектації груп, розклад роботи гуртків. Про організацію роботи з обдарованими дітьми. Серпень Заступник директора, методист, керівники гуртків
2 Консультування педагогів з питань організації навчально-виховного процесу: вибору навчальних програм, вимоги до ведення журналів гурткової роботи, конспектування та методика проведення гурткових занять. Вересень Заступник директора; методист
3 Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з вихованцями, з охорони праці з працівниками закладу. Вересень, січень, під час канікул Керівники гуртків, директор
4 Консультування з розробки портфоліо керівника гуртків та їх вихованців. Протягом року Методист, Заступник директора
5 Надання методичної допомоги у роботі з самоосвітою педагога. Протягом року Методист
6 Перевірка ведення журналів. Щомісяця Заступник директора;
7 Відвідування гурткових занять з метою аналізу та надання методичної допомоги. Згідно розкладу Заступник директора; методист
8 Підготовка й проведення масових заходів. Згідно плану Педагоги закладу
9 Проведення семінару-практикуму для молодих педагогів. Згідно плану Методист
10 Організація та проведення «Школа молодого педагога». 1 раз на два місяці Заступник директора; методист
11 Участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних виставках, конкурсах, фестивалях, змаганнях. Згідно плану роботи Керівники гуртків

Семінари

Мета семінару:навчити педагогів вирішенню педагогічних завдань:

- використання технічних засобів навчання;

- впровадження в навчально-виховний процес комп'ютерної техніки;

- розробки дидактичних матеріалів, поурочних планів, методичних посібників тощо.

Основні напрями діяльності:

- глибоке, всебічне вивчення певної проблеми;

- практичний розвиток у педагогів здібностей самостійно знаходити шляхи розв'язання педагогічних завдань, ситуацій;

- моделювання практичних ситуацій, які можуть виникнути в практичній діяльності;

- розгляд окремих теоретичних положень і формування вміння та навичок їх практичного застосування;

- відвідування занять, спрямованих на обмін досвідом та його поширення, колегіальну взаємодопомогу в роботі;

- дискусії щодо можливих шляхів розв'язання актуальних проблем.

Основні форми роботи:

- повідомлення, виступи, дискусії, відвідування занять, моделювання занять, тренінги, організація виставок, обмін досвідом роботи, ділові педагогічні ігри, захист інноваційних проектів тощо.

Графік проведення семінарів

для керівників гуртків на 2020-2021 н.р.

Тема Термін виконання Відповідальний
1 Семінар-практикум «Он-лайн сервіси для організації дистанційного навчання» Вересень Процун І.В.
2 Семінар-практикум «Організація роботи керівника гуртка». Листопад Процун І.В.
3 Психологічний тренінг для педагогів «Жив-був педагог». Лютий Процун І.В.
4. Психологічний тренінг для педагогів «Професійна мобільність педагога або чому треба вчитися і змінюватися все життя?» Квітень Процун І.В.

Семінари відповідальних за туристсько-краєзнавчу

роботу в школі на 2020– 2021 навчальний рік

  1. Виїзний семінар-практикум відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу по обміну досвідом (вересень, жовтень)
  2. Семінар відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу «Аналіз стану туристсько-краєзнавчої роботи громади за 2020 рік» (грудень)
  3. Семінар-практикум відповідальних за туристсько-краєзнавчу та військово-патріотичну роботу в навчальних закладах (лютий)
  4. Семінар-практикум відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу «Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді через впровадження активних форм туристсько-краєзнавчої роботи»(квітень)

План роботи з молодими педагогами

на 2020-2021н.р.

Зміст роботи Дата проведення Хто проводить
1 Проведення групових консультацій для молодих керівників гуртків з питань: •вимоги до планування журналів гурткової роботи; •основні етапи підготовки керівника гуртка до заняття; •індивідуальна робота з гуртківцями; •форми і методи роботи з гуртківцями на занятті; •проведення нестандартних занять. Протягом року Методист
2 Здійснення контролю за виконанням педагогами єдиних вимог до вихованців, норм педагогічної етики та принципів особистісно-орієнтованої освіти. Протягом року Методист
3 Визначення рівня професійної підготовки молодих фахівців, визначення педагогічних проблем керівників гуртків. Протягом року Методист
4 Ознайомлення з передовим педагогічним досвідом. Організація самоосвіти молодих педагогів. Протягом року Методист
5 Відвідування занять молодих керівників для надання їм практичної допомоги, контролю за виконанням навчальних програм. Протягом року Методист
6 Засідання круглого столу: «Створення сприятливого середовища молодими педагогами для виявлення розвитку та підтримки обдарованих вихованців» Листопад Методист
7 Залучення молодих педагогів до організації і проведення масових заходів. Протягом року Методист
8 Індивідуальні консультації з питань організації, підготовки та проведення навчально- виховного процесу. Робота з наставниками. Протягом року Методист, заступник директора
9 Індивідуальні консультації з питань утруднень в роботі Протягом року Методист, заступник директора

План засідань «Школи молодого педагога»

Тема Відповідальний
Вересень 2020р.
1 Система роботи Закладу, з положенням про позашкільний навчальний заклад, Законом «Про позашкільну освіту». Обговорення плану роботи «Школи молодого педагога» на 2020-2021н.р. Директор
2 Основні вимоги щодо планування роботи, ведення журналів гурткової роботи, формування завдань гуртка; визначення засобів стимулювання й заохочення активності вихованців. Моделювання конспекту гурткового заняття відповідно до обраної теми. Заступник директора Методист
3 Організація самоосвіти молодих педагогів. Заступник директора Методист
4 Знайомство з молодими педагогами «Розповідь про себе». Знайомство з наставниками. Рекомендації до початку нового навчального року (поради досвідчених колег). Наставники
Листопад2020р.
1 Опитування молодих спеціалістів «Якої допомоги ви потребуєте?». Методист
2 Практикум «Як навчити кожного?» Методист
3 «Психологія спілкування керівник гуртка-вихованець» Заступник директора Методист
4 Огляд методичної літератури та фахових видань Заступник директора Методист
Лютий 2021р.
1 Вимоги до організації роботи з обдарованими дітьми. Заступник директора Методист
2 Експрес-інтерв’ю з вихованцями та колегами молодого педагога. Заступник директора Методист
3 Відвідування молодими педагогами, обговорення та аналіз занять наставників. Заступник директора Методист, наставники
4. Міні-проект «Мій гурток найцікавіший». Заступник директора Методист, наставники
Травень 2021р.
1 Проведення самоаналізу заняття. Заступник директора Методист
2 Обговорення та аналіз занять молодих педагогів. Заступник директора Методист, наставники
3 Презентація «Мої досягнення» Заступник директора Методист
4. Підсумок роботи за рік. Пропозиції та побажання щодо роботи на наступний 2021-2022 н.р. Заступник директора Методист, наставники

План масових заходів на 2020-2021 н.р.

Назва заходу Строки виконання
1 Обласний конкурс-виставка «Мій вірний чотирилапий друг» до 09 жовтня 2020 р.
2. Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» до 20 жовтня 2020 р.
3. Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна».Конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт. до 25 жовтня 2020 р.
4. Обласний конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію з активним способом пересування «Мій рідний край». до 15 листопада 2020 р.
5. ХХ ювілейний обласний конкурс художнього читання «Наша земля Україна». листопад 2020 р.
6. Обласний конкурс сценаріїв, методичних розробок виховних заходів «Перлина натхнення» серед педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів. до 10 грудня 2020 р.
7. Обласний конкурс малих форм хореографії «Зимова казка». грудень 2020 р.
8. Щорічна обласна благодійна акція «Сонечко в долонях» 3 грудня 2020 р.
9. Обласний конкурс новорічних композицій «Альтернативна ялинка». до 10 грудня 2020 р.
10. Щорічна тематична виставка різдвяних композицій «Дотик янгола». до 05 січня 2021 р.
11. Всеукраїнський заочний конкурс «Космічні фантазії». до 10 січня 2021 р.
12. Обласний конкурс-виставка серед учнів загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів «Пригоди веселого кота». до15 лютого 2021 р.
13. Обласнавиставка серед учнівської молоді з декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край». до 05 березня 2021 р.
14. Обласний заочний творчий конкурс відеороликів «Подорожуємо, пізнаємо, відкриваємо». до 20 березня 2021 р.
15. Щорічний обласний огляд-конкурс художньої творчості «Таврійський барвограй» серед учнів, вихованців, слухачів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів Херсонської області. до 30 березня 2021 р.
16. Щорічний обласний конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Сміється писанка в усій її красі». до 05 квітня 2021 р.
17. Обласна виставка учнівської молоді з технічної творчості «Наш пошук і творчість, тобі – Україно» до 05 квітня 2021 р.
18. Обласна виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початково-технічного моделювання». до 10 квітня 2021 р.
19. Обласний конкурс дитячого малюнка «Акварелі райдуги». лютий-травень 2021 р.
20 Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків «Мої права». до 20 травня 2021 р.
21 Всеукраїнський конкурс малюнків «Морські пригоди» в рамках Міжнародного фестивалю «Скадовськ збирає друзів». до 25 травня 2021 р.
22 Фестиваль дитячої творчості «Скадовськ збирає друзів». червень 2021 р.
Змагання
1 Обласні туристсько-краєзнавчі змагання педагогічних працівників. Жовтень
2 І етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Травень
3 Прийняти участь у обласному зльоті юних туристів-краєзнавців. Травень (вересень)
4 Прийняти участь у ІІ етапі Чемпіонату України серед юніорів з пішохідного туризму на території Херсонської області Травень (жовтень)
5 Туристсько-краєзнавчі змагання серед учнівської молоді Чаплинської територіальної громади. Квітень, травень
Туристичні походи
1 Некатегорійні походи (одноденні). Протягом року ( по всіх школах)
2 Ступеневі походи по рідному краю. Вересень-жовтень Туристські гуртки
3 Туристсько-краєзнавчі експедиції учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край». Протягом року ( по всіх школах)
4 Навчально-тренувальний похід туристського активу. Квітень-травень
Екскурсії та подорожі
1 Різдвяні подорожі. Січень
2 Екскурсії в м. Херсон, м. Київ, м. Львів, Івано-Франківська область (Карпати). Протягом року
3 Екскурсії в Асканія-Нова, м. Миколаїв, м. Каховка, м. Гола Пристань, м. Скадовськ, Олешківські піски, «Зелені хутори Таврії», м. Нова-Каховка тощо. Протягом року
Кiлькiсть переглядiв: 769

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.